Kompetencje synonim

mandat, pełnomocnictwo, prokura, umiejętności, upoważnienie, uprawnienia

Przykład:

Wzrasta znaczenie kompetencji miękkich. Wśród nich można wymienić m.in. umiejętność współpracy.

Komentarze