Konkluzja synonim

wniosek, morał, mądrość, puenta, przesłanie, podsumowanie, skwitowanie, stwierdzenie, konstatacja, wynik rozumowania, rezultat rozumowania, zakończenie

Przykład:

Szanowni Państwo, zmierzam już do konkluzji. Mój wniosek jest jeden: nieprawidłowa dieta powoduje wiele chorób i stanowi jedną z najważniejszych przyczyn zgonów na świecie. 

Antonim: rozumowanie, wywód

Komentarze