Konsekwencje synonim

skutki, następstwa, rezultaty, wyniki, efekty, pokłosie, implikacje, sankcje

Przykład:

Należy zawsze przewidywać konsekwencje swoich decyzji i brać odpowiedzialność za skutki podjętych działań.  

Antonim: przyczyny

Komentarze