Konsensus synonim

1. Jako dojście do porozumienia

konsens, kompromis, pojednanie, porozumienie, sojusz, ugoda

Przykład:

Podczas ostatniego spotkania wypracowano konsensus. Porozumienie zostało osiągnięte dzięki dobrej woli obu stron.

 

2. Jako zgodne stanowisko

jednomyślność, solidarność, zgoda

Przykład:

Między radnymi a mieszkańcami gminy istnieje konsensus dotyczący budowy nowej drogi. Jednomyślność władz jest wymagana do ujęcia tej inwestycji w przyszłorocznym budżecie.

Antonim: niezgoda

Komentarze