Kontrahent synonim

dostarczyciel, dostawca, interesariusz, klient, konsument, kooperant, kupiec, nabywca, odbiorca, partner, podwykonawca, usługobiorca

Przykład:

Kim jest rzetelny kontrahent? Według właścicieli firm to taki partner biznesowy, który terminowo reguluje zobowiązania.

Komentarze