Kontrola synonim

1. Jako sprawdzenie

audyt, inspekcja, lustracja, oględziny, przegląd, obchód, rewizja, weryfikacja, wizytacja, hospitacja, wgląd, sprawdzenie, wiwisekcja, badanie, test, sprawdzian

Przykład:

Restauracje podlegają rutynowym kontrolom z sanepidu. Celem inspekcji jest m.in. sprawdzenie czystości lokalu. 

 

2. Jako nadzór

doglądanie, dozór, nadzór, nadzorowanie, kontrolowanie, kuratela, pilnowanie, straż, monitorowanie, monitoring, patrol, inwigilacja, ochrona, opieka, piecza

Przykład:

Oprogramowania do kontroli rodzicielskiej umożliwiają m.in. monitorowanie treści, do jakich dziecko ma dostęp. 

Antonim: samowola, brak nadzoru

Komentarze