Korelacja synonim

dopasowanie, powiązanie, sprzężenie, współzależność, zależność, zintegrowanie, zsynchronizowanie, związek

Przykład:

Korelacja to inaczej współzależność.

Antonim: niezależność

Komentarze