Korzystny synonim

1. W odniesieniu do czegoś, co przynosi korzyści

błogosławiony, dobroczynny, dobrotliwy, obiecujący, opatrznościowy, optymistyczny, owocny, pomyślny, pozytywny, przychylny, przyjazny, satysfakcjonujący, sprzyjający, zbawienny

Przykład:

Wysiłek fizyczny jest korzystny dla zdrowia, a zwłaszcza sporty, które można uprawiać na świeżym powietrzu, ponieważ zapewniają nam zbawienny kontakt z naturą.

Antonim: negatywny, niekorzystny, niepochlebny

 

2. W odniesieniu do korzyści materialnej

dochodowy, intratny, lukratywny, opłacalny, owocny, rentowny, złotodajny, zyskowny

Przykład:

Czy nowe przepisy są korzystne dla podatników? Okazuje się, że tak. Wprowadzone zmiany sprawiają, że leasing staje się bardzo opłacalny.

Antonim: niedochodowy, nieopłacalny

Komentarze