Kryterium synonim

miara, miernik, probierz, wskaźnik, wyznacznik, warunek, wymóg, założenie

Przykład:

Do konkursu zgłoszono 10 projektów, ale tylko 2 spełniły podane w regulaminie kryteria. Z tego powodu zdecydowaliśmy się na zmianę warunków konkursu. 

Komentarze