Lub synonim

albo, bądź, ewentualnie, czy też

Przykład:

Możemy iść na spacer lub do kina albo do kawiarni.

Antonim: ani, ni

Komentarze