Mieć na celu synonim

dążyć, zmierzać, celować, chcieć, kroczyć, zabiegać, starać się, ubiegać się, pragnąć
Przykład:
Organizatorzy akcji mieli na celu uświadomienie ludzi młodych. Dążyli też do tego, żeby pobudzić ich do działania.

Antonim: stać w miejscu, osiąść na laurach, nie dążyć, nie zmierzać

Komentarze