Między innymi synonim

w tym także, w szczególności, na przykład, dajmy na to, przykładowo, wśród nich
Przykład:
Do moich obowiązków na stanowisku kierownika należała między innymi kontrola innych pracowników, w tym także przydzielanie im nagród i wymierzanie kar.

Komentarze