Musieć synonim

być zmuszonym, być zobowiązanym, mieć obowiązek, nie mieć wyboru, potrzebować, powinien, winien

Przykład:

Samochód musi być sprawny. Właściciel auta powinien dbać o jego stan techniczny.

Antonim: nie mieć obowiązku, nie musieć

Komentarze