Nadzieja synonim

oczekiwanie, optymizm, osłoda, otucha, pociecha, pocieszenie, pogoda ducha, pokrzepienie, pozytywne nastawienie, światełko w tunelu, ufność, wiara, zawierzenie

Przykład:

Otucha i nadzieja wróciły już do serc, zakonnicy bijąc się w piersi udali się do kościoła, a żołnierze na mury. (Henryk Sienkiewicz Potop)

Antonim: brak wiary, zwątpienie

Komentarze