Następny synonim

kolejny, najbliższy, dalszy, późniejszy, przyszły, zbliżający się, nadciągający, nadchodzący, spodziewany, nowy, sąsiadujący, sąsiedni, znajdujący się obok, leżący najbliżej

Przykład:

Aż do następnego tygodnia przebywam na urlopie. Z tego powodu przez najbliższe dni proszę o kontakt wyłącznie w pilnych sprawach. 

Antonim: poprzedni

Komentarze