Niechęć synonim

1. Jako brak chęci

apatia, obojętność, oporność, opór

Przykład:

Nie potrafię przełamać niechęci mojego dziecka do warzyw – nie wiem, z czego wynika jego opór.

Antonim: chęć

 

2. Jako negatywne nastawienie do kogoś lub czegoś

alergia, animozja, antypatia, awersja, dystans, lekceważenie, nieprzychylność, odraza, oziębłość, pogarda, uprzedzenie, wrogość, wstręt, wzgarda, zdegustowanie

Przykład:

Podczas rozmowy wyczułam w jego głosie wyraźną niechęć. Już wcześniej miałam wrażenie, że odnosi się do mnie z pogardą, ale wmawiałam sobie, że to niemożliwe.

Antonim: skłonność

Komentarze