Nihilizm synonim

sceptycyzm, niewiara, rezerwa, podejrzliwość, obiekcja, zastrzeżenie, podważanie (np. zasad), powątpiewanie, krytykowanie, rezygnowanie, odrzucenie norm, relatywizacja norm, dystans, nieufność, zaprzeczenie (np. wartościom), negowanie (np. norm, wartości, zasad), pesymizm, beznadzieja, brak celu, bezcelowość, poczucie bezsensu, dekadencja

Przykład: 

Nihilizm nie jest poglądem jednorodnym, może się zatem przejawiać w różny sposób. Oznacza przede wszystkim negowanie istnienia pewnych bytów oraz odrzucenie norm i wartości. Czasem nazywa się go sceptycyzmem absolutnym.  

Antonim: akceptacja, zaufanie, optymizm

Komentarze