Notyfikacja synonim

zawiadomienie, komunikat, obwieszczenie, proklamacja, ogłoszenie, anons, powiadomienie, doniesienie, oznajmienie, oficjalna wypowiedź, publiczna wypowiedź, enuncjacja, zeznanie, podanie do wiadomości, poinformowanie, memoriał, nota, orzeczenie

Przykład:

Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej państwo, które chce opuścić Wspólnotę, jest zobowiązane do złożenia notyfikacji. W żadnym z artykułów nie została jednak określona forma tego zawiadomienia. 

Komentarze