Obecność synonim

asysta, bytność, frekwencja, pobyt, przybycie, stawiennictwo, towarzyszenie, uczestnictwo, udział, współuczestnictwo

Przykład:

Pracownik powinien złożyć własnoręczny podpis na liście obecności od razu po przybyciu do pracy.

Antonim: absencja, rozłąka

Komentarze