Obejmuje synonim

1. Jako zawiera

składa się z, tworzy, stanowi, mieści, uwzględnia, zawiera, wynosi, liczy 

Przykład: 

Powieść “Chłopi” obejmuje cztery tomy. Składa się z następujących części: “Jesień”, “Zima”, “Wiosna” i “Lato”. 

Antonim: nie zawiera

 

2. Jako dotyczy

tyczy się, dotyczy, odnosi się do, wiąże się z, łączy się z

Przykład: 

Wydaję książkę naukową, która obejmuje zagadnienia związane z feminizmem. Odnosi się do współczesnych przejawów emancypacji kobiet. 

Antonim: nie dotyczy

 

3. Jako obejmuje ramionami

przytula, tuli, ściska, przyciska, przygarnia, bierze w ramiona, otacza ramionami, ujmuje, trzyma w objęciach 

Przykład:

Gdy jestem smutna, mama obejmuje mnie i pociesza. Czuję się bezpieczna i spokojna, kiedy przytula mnie do siebie. 

Antonim: odpycha, odrzuca

 

4. Jako obejmuje przestrzeń

ogarnia, zagarnia, opanowuje, rozciąga się, rozchodzi się, rozprzestrzenia się, rozszerza, roztacza się

Przykład:

Pożar obejmuje coraz większą część lasu i rozprzestrzenia się na dalsze tereny. 

Antonim: wycofuje się, kurczy

 

5. W kontekście przepełniających uczuć

ogarnia, opanowuje, dopada, przenika, przepełnia, wypełnia, przeszywa, rozdziera, rozpiera, zniewala, przejmuje, dotyka, nawiedza

Przykład: 

Gdy medytuję, przyjemne uczucie relaksu stopniowo obejmuje całe moje ciało. Ogarnia mnie spokój, wyciszam się. 

Antonim: opuszcza

 

6. Jako obejmuje funkcję

piastuje, zajmuje, sprawuje, awansuje

Przykład: 

Pan Marek obejmuje dziś funkcję zastępcy kierownika. Ponadto, na czas nieobecności specjalisty do spraw informatycznych, zajmuje jego stanowisko. 

Antonim: rezygnuje

 

7. Jako obejmuje rozumem

rozumie, uzmysławia sobie, uświadamia, kojarzy, pojmuje, zdaje sobie sprawę, ogarnia rozumem

Przykład: 

Geniusz obejmuje rozumem to, co niezrozumiałe dla przeciętnego człowieka. Kojarzy odległe fakty, pojmuje skomplikowane zależności, uświadamia sobie złożoność zjawisk rzeczywistości. 

Antonim: nie rozumie

Komentarze