Obszar synonim

1. Jako dziedzina działalności

branża, domena, dyscyplina, dział, gałąź, płaszczyzna, pole, poletko, sfera, specjalizacja, teren, zakres, niwa, materia 

Przykład: 

Jestem specjalistą w zakresie historii literatury europejskiej. W obszarze moich zainteresowań leży przede wszystkim proza francuska XIX w. 

 

2. Jako ograniczona przestrzeń

pole, areał, grunt, okolica, miejsce, plac, powierzchnia, rejon, region, strefa, sektor, teren, terytorium, obręb, orbita, obwód, rewir, enklawa, otoczenie, zakątek, okręg

Przykład:

Susza obejmuje coraz większy obszar kraju. Jak dotąd szczególnie ucierpiał teren Dolnego Śląska. 

Antonim: bezkres, bezmiar

Komentarze