Ocena synonim

1. Jako opinia o kimś lub o czymś

osąd, sąd, opinia, zaopiniowanie, komentarz, recenzja, zdanie, stanowisko, pogląd, spojrzenie, perspektywa, spostrzeżenie, zapatrywanie, krytyka, orzeczenie, werdykt

Przykład:

Prosimy o ocenę produktu. Opinia ta pomoże innym klientom w podjęciu decyzji zakupowej. 

Antonim: fakt

 

2. Jako określenie wartości

kalkulacja, szacunek, oszacowanie, ewaluacja, otaksowanie, taksacja, rachuba 

Przykład:

Oceny liczby ofiar II wojny światowej dokonane przez zachodnich historyków wahają się od 35 do 60 mln. Natomiast szacunki rosyjskich badaczy oscylują w granicach 72 mln. 

 

3. Jako ocena w szkole

nota, stopień, cenzurka (przest.)

Przykład:

Oceny cząstkowe z danego przedmiotu składają się na stopień końcowy. 

Komentarze