Ochrona synonim

1. Jako działanie na rzecz bezpieczeństwa 

pilnowanie, doglądanie, kontrolowanie, monitorowanie, obrona, protekcja, opieka, zabezpieczenie, dozór, nadzór, nadzorowanie, asekuracja, kuratela, piecza, troska

Przykład: 

Rzadkie gatunki roślin i zwierząt podlegają ochronie. Wyginięciu wielu z nich udało się zapobiec własnie dzięki zastosowaniu nadzoru przyrodniczego.

Antonim: zaniedbanie, niedopilnowanie

 

2. Jako osoba, która zapewnia bezpieczeństwo

ochroniarz, obstawa, eskorta, straż, asysta, patrol, warta, gwardia 

Przykład:

Ochrona nie odstępowała prezydenta na krok. Z taką obstawą nie mogło mu się wydarzyć nic złego. 

 

3. Jako rzecz, która osłania przed czymś szkodliwym

futerał, obudowa, ochraniacz, pancerz, pokrowiec, pokrywa, tarcza, zabezpieczenie, zasłona, osłona

Przykład:

Przydałaby mi się nowa ochrona na telefon. Muszę rozejrzeć się za eleganckim pokrowcem.

Komentarze