Odniesienie synonim

korelacja, nawiązanie, odnośnik, odsyłacz, odwołanie, paralela, podobieństwo, porównanie, powiązanie, relacja, stosunek, współzależność, zależność, związek

Przykład:

Twórczość Mickiewicza zawiera liczne odniesienia do Biblii. Dobrym przykładem są Dziady, w których pojawia się nawiązanie do cierpienia Hioba.

Komentarze