Odpowiedni synonim

właściwy, stosowny, poprawny, prawidłowy, adekwatny, dobrany, dogodny, dopasowany, należyty, trafny, słuszny, pasujący, regulaminowy, przepisowy, akuratny

Przykład:

Myślę, że w odpowiednim momencie zrezygnowałeś z tej pracy. To była właściwa chwila na zmianę zawodu.

Antonim: nieodpowiedni, niepoprawny, niedobry, niewłaściwy, nieadekwatny, nietrafny, niesłuszny, niewystarczający

Komentarze