Określać synonim

1. W kontekście podawania szczegółów

datować, determinować, konkretyzować, krystalizować, lokalizować, nakreślać, oznaczać, precyzować, regulować, szacować, ustalać, uszczegóławiać, uściślać, uwarunkowywać, wskazywać, wytyczać, wyznaczać, zakreślać

Przykład:

Badanie USG pozwala określić płeć dziecka. Wykonuje się je również po to, aby ustalić, czy dziecko prawidłowo się rozwija.

 

2. Jako ujmowanie w słowa

artykułować, charakteryzować, formułować, nazywać, objaśniać, opisywać, wypowiadać

Przykład:

Czternaście ośmiotysięczników określa się mianem „Korony Himalajów i Karakorum”. Perłą w tej koronie jest Mount Everest – góra potocznie nazywana Dachem Świata.

Komentarze