Określony synonim

sprecyzowany, wiadomy, pewny, zdefiniowany, skrystalizowany, ustalony, uzgodniony, jasny, oznaczony, konkretny

Przykład:

Oznacza to, że pożyczka może być udzielana na nieokreślony termin, a jej cel nie musi być sprecyzowany. Pożyczce mogą podlegać zarówno środki pieniężne, jak i inne dobra określone co do gatunku i jakości. (Dorota Czerwińska-Kayzer: Agrobiznes. Podstawy rachunkowości, 2010)

Antonim: nieokreślony

Komentarze