Opinia synonim

1. Jako pogląd na jakiś temat

deklaracja, głos, mniemanie, obserwacja, optyka, osąd, pogląd, przekonanie, przeświadczenie, sąd, spojrzenie, stanowisko, stosunek, stwierdzenie, zapatrywanie, zdanie, ustalenie, uwaga, wyobrażenie

Przykład:

Wyrażasz bardzo krzywdzące opinie o swojej synowej. Dlaczego masz o niej aż tak złe zdanie?

 

2. Jako sposób postrzegania danej osoby przez innych

imię, marka, renoma, reputacja

Przykład:

Mężczyzna, z którym się spotykasz, ma opinię pijaka. Przez alkohol zniszczył sobie reputację.

 

3. Jako wypowiedź specjalisty

ekspertyza, ocena, orzeczenie, recenzja, referencje, werdykt

Przykład:

Rzeczoznawca budowlany wydaje opinię o stanie technicznym budynku, która ma zazwyczaj formę ekspertyzy.

Komentarze