Opis synonim

1. Jako przedstawienie kogoś lub czegoś

deskrypcja, przedstawienie, charakterystyka, sprawozdanie, protokół, relacja, raport, zarys, portret, sylwetka, ujęcie, ukazanie, zaprezentowanie, zreferowanie 

Przykład:

Na stronie sklepu internetowego powinny się znaleźć opisy produktów oraz charakterystyka firmy. 

 

2. Jako tekst objaśniający

legenda, objaśnienie, komentarz, notka, uwaga, wyjaśnienie

Przykład:

Każda mapa powinna zawierać legendę. Trudno byłoby bowiem ją odczytać bez opisu znajdujących się na niej symboli. 

Komentarze