Osoba synonim

człowiek, indywiduum, indywidualność, jednostka, osobowość, postać, persona, figura, ktoś, osobnik, przedstawiciel, istota ludzka, istota żywa, istota, obywatel, podmiot, typ

Przykład:

Niektórzy uważają geniusza za osobę przemądrzałą, inni - za wybitną jednostkę godną największego podziwu.  

Antonim: przedmiot, obiekt

Komentarze