Paradygmat synonim

wzorzec, wzór, model, schemat, przykład, szablon, zespół przekonań, punkt widzenia, teoria

Przykład:

Polityka wschodnia, tak jak każda polityka, uprawiana jest wprawdzie pod naciskiem okoliczności, jednak w kierunku pewnych celów i wedle wzorców działania, czyli właśnie paradygmatów politycznych. (Marek Miłek: Wschód i Zachód w wymiarze globalnym…, 2012) 

Komentarze