Parametr synonim

atrybut, cecha, dominanta, przymiot, rys, właściwość, wyróżnik

Przykład:

Wskazane polecenie bez parametrów wyświetla atrybuty wszystkich plików znajdujących się w katalogu.

Komentarze