Pierwszy synonim

1. Jako znajdujący się na początku pod względem czasu

inicjalny, inauguracyjny, najnowszy, nowy, początkowy, premierowy, świeży, wstępny

Przykład:

W stoczni wyprodukowano pierwszy egzemplarz modelu AM. Premierowa jednostka ma 30 stóp długości.

Antonim: finalny

 

2. Jako odgrywający w czymś najważniejszą rolę

centralny, czołowy, decydujący, doniosły, fundamentalny, główny, istotny, kluczowy, koronny, naczelny, nadrzędny, najważniejszy, pierwszoplanowy, priorytetowy, prymarny, przewodni, strategiczny, sztandarowy, wiodący, zasadniczy

Przykład:

Starosta jest pierwszą osobą w powiecie, która podejmuje fundamentalne decyzje dla jego mieszkańców.

Antonim: drugorzędny, marginalny

 

3. Jako wyróżniający się w czymś

celujący, doskonały, idealny, najlepszy, najznakomitszy, niedościgniony, perfekcyjny, przodujący, przykładny, wybitny, wzorowy

Przykład:

Janek jest nie tylko pierwszym uczniem w klasie, ale również najlepszym zawodnikiem w drużynie piłki nożnej.

Antonim: najgorszy

Komentarze