Pochodna synonim

następstwo, skutek, skutek uboczny, wynik

Przykład:

Manifestacje były pochodną głębokiego kryzysu w państwie. Natomiast ich następstwem był wzrost represji ze strony władz.

Komentarze