Pochodzenie synonim

1. jako źródło, przyczyna

źródło, przyczyna, początek, korzenie, geneza, proweniencja

Przykład:

Wiedziałem, że jest to wyraz obcego pochodzenia, ale nie znałem jego źródła.

Antonim: koniec, skutek, wynik, konsekwencja

 

2. jako rodowód człowieka

rodowód, korzenie, przynależność, narodowość, metryka, genealogia, urodzenie, proweniencja

Przykład:

Z jakiegoś powodu ukrywał swoje pochodzenie. Ja też zresztą nie wiedziałem, gdzie tkwią jego korzenie.

Komentarze