Pod kątem synonim

odnośnie do, pod względem, w nawiązaniu do, w odniesieniu do, w rozumieniu, w zakresie, z punktu widzenia

Przykład:

Pacjenci są obecnie diagnozowani pod kątem zakażenia. W tym celu podzielono ich na cztery grupy pod względem wieku.

Komentarze