Podkreślić synonim

1. w znaczeniu „wyróżnić fragment tekstu przez narysowanie linii”

zaznaczyć, zakreślić, wyróżnić

Przykład:

Podkreśliłem nie tylko najważniejsze fragmenty, bo zaznaczyłem również przydatne cytaty i niezrozumiałe słowa.

 

2. w znaczeniu „położyć nacisk na coś”

zaakcentować, uwydatnić, naświetlić, zaznaczyć, wypunktować, wyróżnić, uwyraźnić, wskazać, uwidocznić

Przykład:

W rozmowie mocno podkreśliła fakt bycia młodą, samotną matką. Zaakcentowała również, że jej sytuacja materialna jest trudna.

Komentarze