Podmiot synonim

subiekt

Przykład:

Według filozofów podmiot stoi w opozycji do przedmiotu. Nazwy te stosują zamiennie z innymi pojęciami: subiekt i obiekt.

Komentarze