Podstawowy synonim

1. Jako najważniejszy

fundamentalny, kardynalny, zasadniczy, najistotniejszy, najważniejszy, bazowy, kluczowy, czołowy, koronny, prymarny, pryncypialny, ogólny, generalny 

Przykład: 

Podstawowe funkcje reklamy, czyli informowanie i perswazja, mają jeden zasadniczy cel: przekonanie do zakupu. 

Antonim: marginalny

 

2. Jako elementarny

elementarny, rudymentarny, początkowy 

Przykład:

Na kursie podstawowym angielskiego uczeń zdobywa elementarną umiejętność posługiwania się językiem

Antonim: zaawansowany, rozwinięty

Komentarze