Podsumowanie synonim

1. Jako ogólne przedstawienie sprawy

bilans, protokół, raport, sprawozdanie, meldunek, abstrakt, streszczenie, résumé, kwintesencja, przegląd, ewaluacja, ocena, przedstawienie, synteza, kompendium, skrót

Przykład:

Zapraszamy na podsumowanie tygodnia, czyli przegląd najważniejszych informacji z ostatnich dni.  

 

2. Jako zakończenie

zakończenie, epilog, posłowie, morał, konkluzja, wnioski

Przykład:

Dopiszę tylko podsumowanie i artykuł będzie gotowy. W zakończeniu zamierzam przypomnieć najważniejsze informacje warte zapamiętania. 

Antonim: wstęp 

Komentarze