Polemizować synonim

poddawać pod dyskusję, spierać się z czymś/kimś, kontrować, podawać w wątpliwość, powątpiewać, nie zgadzać się, kontestować, kontrargumentować, zbijać argumenty, kontrować, kwestionować, negować, oponować, poddać krytyce, krytykować, podważać, przeciwstawiać się, protestować, wyrażać sprzeciw, sprzeciwiać się  

Przykład:

Czuję się w obowiązku polemizować z pańską opinią o marginalnej roli literatury. Nie zgadzam się, że twórczość współczesnych literatów nie ma znaczenia, czego dowodzi choćby duża popularność festiwali literackich. 

Antonim: zgadzać się z kimś/czymś, potwierdzać, przychylać się do czyjejś opinii

Komentarze