Ponieważ synonim

albowiem, bo, boć, bowiem, dlatego iż, dlatego że, jako że, gdyż, „ze względu na fakt, że”

Przykład:

My miłujemy [Boga],
ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował.
Jeśliby ktoś mówił: «Miłuję Boga», a brata swego nienawidził, jest kłamcą,
albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi,
nie może miłować Boga, którego nie widzi.

(1 J 4, 19)

Komentarze