Postępowanie synonim

1. w odniesieniu do czynności administracyjnych i sądowych

proces, przewód, sprawa, rozprawa, procedura, czynności

Przykład:

Liczę na to, że sąd umorzy postępowanie. Bardzo boję się procesu.

 

2. jako sposób, w jaki ktoś postępuje

zachowanie, obejście, maniery, reakcja, czyn, czynności

Przykład:

Nie rozumiałam motywów jej postępowania. Ale takie zachowanie wobec bliskich zawsze uważałam za naganne.

Komentarze