Postulat synonim

1. jako twierdzenie przyjmowane bez dowodu
aksjomat, pewnik
Przykład:
W logice teza uznawana bez dowodu za prawdziwą to postulat. Tym samym aksjomat jest podstawą do dalszego wnioskowania.


2. jako życzenie, pragnienie
życzenie, petycja, propozycja, dezyderat, wniosek, roszczenie, żądanie, sugestia
Przykład:
Na ostatnim zebraniu zgłosili swoje postulaty, ale niestety my tych żądań spełnić nie możemy.

Komentarze