Poszczególny synonim

dany, indywidualny, jednostkowy, jedyny, konkretny, nazwany, oddzielny, odrębny, określony, osobny, podany, pojedynczy, wiadomy, wybrany, wyznaczony

Przykład:

Na poszczególnych spadkobierców nałożono określone obowiązki. Warunki, które należy spełnić, aby otrzymać spadek, opisano w odrębnych dokumentach.

Antonim: grupowy

 

Komentarze