Potwierdzenie synonim

1. Jako zgoda na coś

zgoda, przytaknięcie, afirmacja, akceptacja, aprobata, pozwolenie, zatwierdzenie, uznanie, autoryzacja

Przykład: 

Denerwuję się, bo szef zwleka z potwierdzeniem mojego urlopu. Jeśli nie uzyskam jego zgody do piątku, nici z mojego wyjazdu. 

Antonim: odmowa

 

2. Jako potwierdzenie prawdziwości czegoś

certyfikat, dokument, dowód, glejt, kwit, pokwitowanie, poświadczenie, zaświadczenie, świadectwo, udowodnienie, asygnata, podpis

Przykład:

Wysyłając list za potwierdzeniem odbioru, uzyskuje się dowód, że przesyłka została doręczona.  

Antonim: zanegowanie, odrzucenie

Komentarze