Poważanie synonim

autorytet, estyma, posłuch, poszanowanie, prestiż, renoma, respekt, splendor, szacunek, uszanowanie, uznanie

Przykład:

Do zwrotów grzecznościowych, którymi możemy zakończyć list oficjalny, należą: „Z poważaniem” i „Z wyrazami szacunku”.

Antonim: brak poważania, pogarda

 

Komentarze