Powód synonim

1. Jako przyczyna

podłoże, źródło, uwarunkowania, bodziec, czynnik, czynnik sprawczy, generator, impuls, motyw, motywacja, motor napędowy, pretekst, siła sprawcza, stymulator, inspiracja, zachęta, geneza, pochodzenie, zaczyn, zalążek, zarzewie, determinanta, okoliczność, kolebka, pobudka, tło, przyczyna

Przykład: 

Minister poda we wtorek oficjalny powód swojej dymisji. Zdaniem mediów przyczyną tej decyzji jest ujawnienie afery korupcyjnej z udziałem polityka. 

Antonim: skutek

 

2. Jako osoba wnosząca sprawę do sądu

pozywający, strona, zainteresowany, oponent, adwersarz 

Przykład:

Powód wszczyna proces w momencie złożenia pozwu. Zgodnie z prawem pozywający może to zrobić listownie lub osobiście.  

Antonim: pozwany

Komentarze