Powstanie synonim

1. Jako wystąpienie zbrojne

insurekcja, wystąpienie zbrojne, rabacja, rokosz, rewolta, rebelia, bunt, zryw zbrojny, rozruchy 

Przykład:

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. Po dwóch miesiącach walk przeciwko niemieckim okupantom wystąpienie zbrojne zakończyło się zwycięstwem III Rzeszy. 

 

2. Jako powstanie, zapoczątkowanie czegoś

pojawienie się, początki, początek, start, rozpoczęcie, utworzenie

Przykład:

Istnieje niewiele źródeł na temat powstania państwa polskiego. To sprawia, że jego początki stały się przedmiotem sporu między historykami. 

Antonim: zniknięcie, zakończenie

Komentarze