Powszechny synonim

1. Jako dotyczący wszystkich rzeczy, osób, spraw itp.

bezwyjątkowy, generalny, globalny, międzynarodowy, ogólnodostępny, ogólnoświatowy, ogólny, publiczny, światowy, uniwersalny, walny, wspólny, zbiorowy

Przykład:

Powszechna deklaracja praw człowieka zawiera m.in. katalog praw nazywanych uniwersalnymi.

Antonim: charakterystyczny

 

2. Jako częsty lub znany

codzienny, częsty, gremialny, liczny, masowy, nagminny, obiegowy, popularny, pospolity, rozpowszechniony, rutynowy, utarty, uznany, znany

Przykład:

Wbrew powszechnej opinii łamanie przepisów nie jest zjawiskiem nagminnym.

Antonim: niespotykany, rzadki

Komentarze